2015-02-23

Majątek PSSE w Wejherowie

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2018r.)       1 374 410,17
 w tym:

 • grunty:                                              218 100,00
 • budynki:                                        1 042 180,04
 • urządzenia techniczne i maszyny:       8 956,00
 • środki transportu                                48 000,00
 • inne środki trwałe                              57 174,13

Należności (stan na 31.12.2018r.):

 • należności wymagalne:              1 014 609,58
  • z tytułu dostaw i usług       6 946,58
  • pozostałe                      1 007 663,00
 • pozostałe należności                         4 279,30
  • z tytułu dostaw i usług       2 890,30
  • z tytułów innych                1 389,00

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2017r.)       1 460 505,69
w tym:

 • grunty:                                              218 100,00
 • budynki:                                        1 078 790,62
 • urządzenia techniczne i maszyny:     21 542,86
 • środki transportu                                64 000,00
 • inne środki trwałe                              78 072,21

Należności (stan na 31.12.2017r.):

 • należności wymagalne:                  17 022,26
  • z tytułu dostaw i usług      6 946,58
  • pozostałe                         10 075,68
 • pozostałe należności                        4 484,25
  • z tytułu dostaw i usług      3 535,25
  • z tytułów innych                  949,00

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2016r.)       1 460 234,68
 w tym:

 • grunty:                                              218 100,00
 • budynki:                                        1 115 401,20
 • urządzenia techniczne i maszyny:     34 129,72
 • środki transportu                                80 000,00
 • inne środki trwałe                              12 603,76

Należności (stan na 31.12.2016r.):

 • należności wymagalne:                 18 107,42
  • z tytułu dostaw i usług      6 946,58
  • pozostałe                         11 160,84
 • pozostałe należności                      10 460,85
  • z tytułu dostaw i usług      3 332,65
  • z tytułów innych               7 128,20

 

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2015r.)       1 383 114,59
 w tym:

 • grunty:                                              218 100,00
 • budynki:                                        1 120 024,33
 • urządzenia techniczne i maszyny:     40 739,08
 • inne środki trwałe                                4 251,18

Należności (stan na 31.12.2015r.):

 • należności wymagalne:                  18 438,02
  • z tytułu dostaw i usług      7 174,58
  • pozostałe                          11 263,44
 • pozostałe należności                         6 844,87
  • z tytułu dostaw i usług       4 419,65
  • z tytułów innych                2 425,22

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2014r.)       1 390 645,11
w tym:

 • grunty:                                             218 100,00
 • budynki:                                        1 155 841,83
 • urządzenia techniczne i maszyny:   16 703,28

Należności (stan na 31.12.2014r.):

 • należności wymagalne:              21 690,99
  • z tytułu dostaw i usług      8 532,58
  • pozostałe                        13 158,41
 • pozostałe należności                   5 548,55
  • z tytułu dostaw i usług     2 944,50
  • z tytułów innych               2 554,00

 

 

Wartość księgowa netto środków trwałych (na dzień 31.12.2013r.)        1.433.618,97
w tym:

 • grunty:                                          218.100,00
 • budynki:                                     1.191.659.33
 • urządzenia techniczne i maszyny:   23.859,64

Należności (stan na 31.12.2013r.):

 • należności wymagalne:              20 068,79
  • z tytułu dostaw i usług   8 401,58
  • pozostałe                     11 667,21
 • pozostałe należności                   3 761,30
  • z tytułu dostaw i usług  1 299,30
  • z tytułów innych            2 462,00

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się